• 091-918-7744
  • babyandme@mai-vn.com

Về nguyên tắc, công ty chúng tôi xin được phép từ chối xử lý các giao dịch trả hay đổi hàng do những lý do chủ quan của quý khách. Chúng tôi chỉ tiếp nhận xử lý đổi hoặc hoàn trả sản phẩm nếu có những vấn đề về chất lượng, số lượng sản phẩm, hư tổn trong quá trình vận chuyển. Trong trường hợp không thể đổi lại sản phẩm tương đương, chúng tôi xin được hoàn tiền vào tài khoản quý khách chỉ định. Phí vận chuyển phát sinh do đổi trả hàng hoá sẽ do babyandme.vn chi trả. Chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn bảo hành lỗi tuân theo pháp luật Việt Nam. Thời hạn bào hành đổi sản phẩm là 1 năm kể từ ngày mua hàng.