• 091-918-7744
  • babyandme@mai-vn.com

Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Mai (sau đây gọi là "công ty chúng tôi") xử lý thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật sau đây khi điều hành babyandme.vn (sau đây gọi là "trang này").
(sau đây gọi là "công ty chúng tôi") xử lý thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật sau đây khi điều hành babyandme.vn (sau đây gọi là "trang này").

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này. Các thông tin cá nhân mà babyandme.vn có thể thu thập từ khách hàng: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, nơi làm việc.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
+ Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.
+ Gửi thông tin đến khách hàng.
+ Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng
Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, babyandme.vn sẽ không cung cấp dữ liệu thông tin khách hàng cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo.Ngoại trừ một số trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu việc cung cấp các thông tin của khách hàng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

4. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website babyandme.vn được bảo mật.
Thông tin cá nhân của thành viên trên babyandme.vn được babyandme.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của babyandme.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ban quản lý babyandme.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản /mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Website babyandme.vn cam kết sử dụng thông tin đúng với mục đích đã thông báo với khách hàng.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, babyandme.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH


Những khách hàng mua, sử dụng sản phẩm do baby&me.vn cung cấp nếu có yêu cầu muốn chỉnh sửa, thay đổi, xóa bỏ thông tin và các yêu cầu khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

6. GIỚI THIỆU VỀ VIỆC SỬ DỤNG SSL

Khi nhập thông tin cá nhân, chúng tôi sử dụng công nghệ SSL (Secure Sockets Layer - Lớp cổng bảo mật) để ngăn chặn việc đánh cắp, cản trở hoặc làm sai lệch thông tin này nhằm đảm bảo an ninh. * SSL là chức năng mã hóa thông tin để chống nghe trộm và giả mạo dữ liệu. Bằng cách sử dụng SSL, có thể gửi thông tin một cách an toàn hơn.

7. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Khi chúng tôi thay đổi thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, mục đích sử dụng hoặc các chính sách bảo mật khác, chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi đối với trang này. Chính sách bảo mật đã thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ khi hiển thị trên trang này.